Kalite Yönetim Sistemi

Kürüm olarak, zor coğrafyalarda faaliyet gösterdiği sektörde faaliyetlerini yürütmek ve marka değerini yükseltmek için;

- Üretim ve satış faaliyetini gerçekleştirdiği tüm ülkelerde kabul görmüş çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları ve diğer yasal gereklilikleri yerine getirmeyi,

- Yönetim Sistemleri ve Ürün Yönetim Sistemleri kapsamında sahip olduğu tüm ulusal ve uluslar arası standartlara uymayı,

- Çalışanlarımızı birer birey olarak görüp, din, dil, ırk, cinsiyet vs. hiçbir konuda ayrım gözetmeksizin, güvenli, sağlıklı, eşit hakların sunulduğu, huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,

- Tüm faaliyetlerimizde ve planlamalarımızda, müşteri özel isteklerini dâhil etmeyi taahhüt ederiz.

Kalite Politikasının tamamı için tıklayınız.

Anasayfa  > Ürünler  > Kalite Politikası