EN  
TR 
AL
 


Uzina e Petëzimit është e vendosur në Gebze, Kocaeli, me një kapacitet prodhimi prej 444 mijë ton, e përqëndruar kryesisht në prodhimin e produkteve me diametër deri në 8 mm hollë, të cilat janë të vështira për të prodhuar në tregun Turk bazuar në raportin ton/metër, duke krijuar një treg Niche brenda sektorit të saj. Me prodhimet e shufrave 8-16 mm të lëmuara dhe të vjaskuara, shufrave në formë u-je dhe 12 m të gjata, ajo ofron shërbime dhe produkte të të gjitha dimencioneve në sektorin e ndërtimit.

TURQIA

Në aktivitetin e saj përfshihen një fabrikë e çelikut, tre fabrika të petëzimit, impianti i përpunimit të skrapit dhe fabrika e prodhimit të gëlqeres. Fabrika e prodhimit të çelikut në Elbasan ofron shërbime në një kompleks që mbulon një sipërfaqe prej 220 mijë metra katrorë. Me kapacitetin e saj të instaluar vetëm ky objekt është në gjendje të përmbushë kërkesat e përgjithshme të produktit të Shqipërisë. Për më tepër ofron shërbime për vendet fqinje të të gjitha dimensioneve, gjë që e pozicionon atë në mesin e aktorëve të rëndësishëm në kuadër të sektorit të saj në Evropës Juglindore.Kompania prodhon në përputhje me nevojat e fabrikës të çelikut edhe oksigjen të lëngshëm, azot dhe bombula të oksigjenit industrial, si dhe bombula oksigjeni për sektorin e shëndetësisë.

SHQIPËRIA