Kürüm Politikamız

Kürüm olarak, zor coğrafyalarda faaliyet gösterdiği sektörde faaliyetlerini yürütmek ve marka değerini yükseltmek için;

- Üretim ve satış faaliyetini gerçekleştirdiği tüm ülkelerde kabul görmüş çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları ve diğer yasal gereklilikleri yerine getirmeyi,

- Yönetim Sistemleri ve Ürün Yönetim Sistemleri kapsamında sahip olduğu tüm ulusal ve uluslar arası standartlara uymayı,

- Çalışanlarımızı birer birey olarak görüp, din, dil, ırk, cinsiyet vs. hiçbir konuda ayrım gözetmeksizin, güvenli, sağlıklı, eşit hakların sunulduğu, huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,

- Tüm faaliyetlerimizde ve planlamalarımızda, müşteri özel isteklerini dâhil etmeyi taahhüt ederiz.

Bu taahhütleri yerine getirmek için;

- Sürekli iyileştirmeyi hedef edinmek ve bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek,

- Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğine sebep olabilecek etkileri, alacağımız tedbirlerle minimize etmek,

- Sürekli ve yaşanabilir çevre için, kurum olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek,

- Küresel kaynakları korumak, verimli bir şekilde kullanmak, kaynak israfını önlemek ve enerji tasarrufları sağlamak,

- Faaliyet alanlarımız içindeki tüm sahalarda potansiyel iş kazası risklerini ortadan kaldırmak ve/veya minimize etmek,

- Daha önce yaşanmış iş kazası ve insan sağlığı yönündeki tecrübelerinden faydalanarak, iş sahalarının iyileştirilmesini sağlamak ve bu olumsuzlukların tekrarını önlemek,

- Yasal gereklikler ve bize devlet tarafından sunulan imkanlar dahilinde çevre ve insan sağlığı yönündeki tüm aksiyonları planlı bir şekilde uygulamak ve zamanla iyileştirmek,

- Dönemsel yönetim ve bölüm hedefleri oluşturmak, bu hedefleri gerçekleştirmek için gerekli aksiyonları planlamak, gerçekleştirmek ve dönemsel değerlendirmeler yaparak, iyileştirme, düzeltme ve önleme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

- Çalışanların memnuniyetini, motivasyonunu ve verimliliğini arttırmak için, ihtiyaçlara ve çalışanların gelişimine yönelik eğitimler organize etmek, uygun çalışma ortamları sağlamak, yasal hak ve özgürlüklerini eşit bir şekilde teslim etmek,

- Ulusal ve uluslar arası standartlara uygun kalitede, müşteri memnuniyetini mevcut koşullarda en iyi şekilde sağlayacak düzeyde, optimum maliyette ürünler ve hizmetler sunmak,

- İşletmemizde oluşturulmuş, çevre ve insan faktörleri başta olmak üzere, kurumsal kültürümüzü çalışanlarımızla birlikte, müşteri, tedarikçi, taşeron ve işbirliği içinde olduğumuz tüm iş ortaklarımızla paylaşmak, yaygınlaştırmaktır.

Anasayfa  > Kurumsal  > Kürüm Politikası